Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Foldagervej 17 , 7900 Nyk. Mors
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,021 <= 0,050 mg/l 27/04 2017 0,009
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 27/04 2017 33,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 27/04 2017 0,220
Hårdhed, total 12,0 grader dH 27/04 2017 13,0
Kalium 10,0 mg/l 27/04 2017 12,0
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 27/04 2017 24,0
Nitrat (NO3) 7,10 <= 50,0 mg/l 27/04 2017 8,70
Nitrit (NO2) 0,010 <= 0,100 mg/l 06/04 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 8,90 mg/l 06/07 2017 8,60
Sulfat (SO4) 49,0 <= 250 mg/l 27/04 2017 47,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/11 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 27/04 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/11 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/04 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,80 <= 20,0 µg/l 27/04 2017 1,10

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,036 <= 0,050 mg/l 03/10 2000 0,042
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 03/10 2000 40,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 03/10 2000 0,160
Hårdhed, total 12,0 grader dH 03/10 2000 12,7
Kalium 10,0 mg/l 03/10 2000 8,20
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 03/10 2000 25,0
Nitrat (NO3) 20,0 <= 50,0 mg/l 03/10 2000 21,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/07 2017 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,90 mg/l 06/07 2017 8,80
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 03/10 2000 56,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/07 2017 < 0,010
Mangan (Mn) 0,090 <= 0,050 mg/l 03/10 2000 0,100
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/07 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/07 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 06/07 2017 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/10 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 3,00 <= 20,0 µg/l 03/10 2000 2,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/11-2021.
Overskridelser

Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Foldagervej 17 , 7900 Nyk. Mors
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66