Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Rebslagervej , 7950 Erslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 06/11 2017 < 0,005
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 06/11 2017 41,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 06/11 2017 0,160
Hårdhed, total 17,0 grader dH 06/11 2017 17,0
Kalium 1,10 mg/l 06/11 2017 1,40
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 06/11 2017 24,0
Nitrat (NO3) 13,0 <= 50,0 mg/l 06/11 2017 13,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 20/03 2023 0,004
Oxygen/Iltindhold 8,40 mg/l 20/12 2023 9,70
Sulfat (SO4) 65,0 <= 250 mg/l 06/11 2017 71,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 20/12 2023 0,011
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/11 2017 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/12 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 20/12 2023 24,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,550 <= 20,0 µg/l 07/11 2016 0,990

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 28/09 2000 < 0,010
Chlorid (Cl) 44,1 <= 250 mg/l 28/09 2000 42,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 28/09 2000 0,140
Hårdhed, total 16,5 grader dH 30/03 1998 16,4
Kalium 1,60 mg/l 30/03 1998 1,70
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 30/03 1998 25,0
Nitrat (NO3) 29,0 <= 50,0 mg/l 28/09 2000 7,00
Nitrit (NO2) 0,010 <= 0,100 mg/l 28/09 2000 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 06/11 2017 10,1
Sulfat (SO4) 73,0 <= 250 mg/l 28/09 2000 93,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/11 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/09 2000 < 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 06/11 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 28/09 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,310 <= 20,0 µg/l 23/11 2010 1,30
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Rebslagervej , 7950 Erslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66