Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Kongevejen 28 , 7900 Nykøbing M.
Kontaktperson
Bjarne Klausen
Telefon
2443 4590

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,015 <= 0,050 mg/l 07/02 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 07/02 2018 36,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 07/02 2018 0,240
Hårdhed, total 13,0 grader dH 07/02 2018 14,0
Kalium 2,60 mg/l 07/02 2018 2,40
Natrium (Na) 23,0 <= 175 mg/l 07/02 2018 23,0
Nitrat (NO3) 0,390 <= 50,0 mg/l 07/02 2018 0,580
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 29/04 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 07/02 2018 8,70
Sulfat (SO4) 84,0 <= 250 mg/l 07/02 2018 80,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,320 <= 0,200 mg/l 03/11 2021 0,270
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 07/02 2018 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 14/09 2021 25,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/02 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,073 <= 20,0 µg/l 12/07 2017 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 09/09 2009
Oxygen/Iltindhold 9,20 mg/l 07/02 2018 9,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 07/02 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 130 < 200 antal/ml 10/02 2021 260
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,470 <= 20,0 µg/l 15/11 2010 0,750
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/11-2021.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Kongevejen 28 , 7900 Nykøbing M.
Kontaktperson
Bjarne Klausen
Telefon
2443 4590


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66