Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Gasværksvej 58 , 7900 Nykøbing Mors
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/11 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 28/02 2018 10,3
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 02/11 2023 0,016
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 2,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/11 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 02/11 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader 15,0 antal/ml 16/10 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,50 <= 20,0 µg/l 03/07 2012 0,096

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 13/06 2000 0,007
Chlorid (Cl) 123 <= 250 mg/l 04/04 2000 104
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 04/04 2000 0,220
Hårdhed, total 12,0 grader dH 04/04 2000 10,7
Kalium 1,70 mg/l 04/04 2000 2,10
Natrium (Na) 78,0 <= 175 mg/l 04/04 2000 73,0
Nitrat (NO3) 0,370 <= 50,0 mg/l 13/06 2000 0,330
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/11 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 28/02 2018 10,3
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 04/04 2000 42,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 02/11 2023 0,056
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 13/06 2000 0,035
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 2,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/11 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 02/11 2023 24,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 13/06 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 1,00 <= 20,0 µg/l 04/04 2000 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/01-2024.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Gasværksvej 58 , 7900 Nykøbing Mors
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66