Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Favrskov
Adresse
Kragelundvej 10 , 8860 Ulstrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/11 2018 < 0,020
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 29/11 2017 41,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 29/11 2017 < 0,100
Hårdhed, total 14,1 grader dH 22/11 2018 17,8
Kalium 9,05 <= 10,0 mg/l 07/08 2017 1,70
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 07/08 2017 18,0
Nitrat (NO3) 6,90 <= 50,0 mg/l 22/11 2018 7,00
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 22/11 2018 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,5 >= 5,00 mg/l 22/11 2018 10,5
Sulfat (SO4) 100 <= 250 mg/l 29/11 2017 100
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 22/11 2018 0,005
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 22/11 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/11 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/11 2018
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/11 2018 19,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,460 <= 20,0 µg/l 22/11 2018 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 08/01 2001
Oxygen/Iltindhold 9,40 >= 5,00 mg/l 18/09 2017 9,90
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 18/09 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/09 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/09 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 18/09 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/09 2014
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 13/02 2017 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/11-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Favrskov
Adresse
Kragelundvej 10 , 8860 Ulstrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66