Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Mammen Byvej 74 , 8850 Bjerringbro
Kontaktperson
Jesper Steensig
Telefon
29 66 17 91
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,019 <= 0,050 mg/l 10/05 2022 < 0,005
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 06/02 2018 42,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 06/02 2018 0,200
Hårdhed, total 14,0 grader dH 10/05 2022 15,0
Kalium 1,70 mg/l 26/10 2017 1,80
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 26/10 2017 34,0
Nitrat (NO3) 17,0 <= 50,0 mg/l 10/05 2022 18,0
Nitrit (NO2) 0,019 <= 0,100 mg/l 10/05 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,6 mg/l 10/05 2022 7,30
Sulfat (SO4) 93,0 <= 250 mg/l 26/10 2017 94,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/02 2023 < 0,010
Mangan (Mn) 0,004 <= 0,050 mg/l 10/05 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/05 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 27/02 2023 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/02 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,073 <= 20,0 µg/l 14/08 2018 0,380

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 08/02 1999 0,010
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 08/02 1999 33,0
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 08/02 1999 0,130
Hårdhed, total 16,9 grader dH 08/02 1999 17,0
Kalium 2,30 mg/l 08/02 1999 2,10
Natrium (Na) 23,0 <= 175 mg/l 08/02 1999 20,0
Nitrat (NO3) 6,30 <= 50,0 mg/l 08/02 1999 27,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 14/08 2018 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,70 mg/l 06/02 2018 9,70
Sulfat (SO4) 92,0 <= 250 mg/l 08/02 1999 74,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 07/05 2020 0,049
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/02 1999 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/05 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/05 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/08 2018
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 07/05 2020 2,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 08/02 1999 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,073 <= 20,0 µg/l 14/08 2018 0,380
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/02-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Mammen Byvej 74 , 8850 Bjerringbro
Kontaktperson
Jesper Steensig
Telefon
29 66 17 91
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66