Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Århus
Adresse
Mejlbyvej 690C , 8530 Hjortshøj
Kontaktperson
Telefon
E-mail

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Vandværk Helbovej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 27/11 2017 < 0,020
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 27/11 2017 31,0
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 27/11 2017 0,200
Hårdhed, total 11,0 grader dH 27/11 2017 11,7
Kalium 3,35 mg/l 27/11 2017 3,60
Natrium (Na) 31,6 <= 175 mg/l 27/11 2017 21,2
Nitrat (NO3) 0,700 <= 50,0 mg/l 27/11 2017 0,500
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 27/11 2017 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,40 mg/l 13/12 2021 8,00
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 27/11 2017 35,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,005 <= 0,200 mg/l 13/12 2021 0,011
Mangan (Mn) 0,007 <= 0,050 mg/l 27/11 2017 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/05 2003 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 13/12 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,170 <= 20,0 µg/l 04/12 2013 0,460

Vandværk Mejlbyvej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 02/09 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 02/09 2021 38,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 02/09 2021 0,160
Hårdhed, total 13,3 grader dH 02/09 2021 13,7
Kalium 2,54 mg/l 27/11 2017 2,58
Natrium (Na) 20,2 <= 175 mg/l 02/09 2021 20,8
Nitrat (NO3) 0,800 <= 50,0 mg/l 02/09 2021 0,700
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/09 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 02/09 2021 10,5
Sulfat (SO4) 67,0 <= 250 mg/l 02/09 2021 68,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 02/09 2021 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 02/09 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 02/09 2021 7,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 02/09 2021 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet Helbovej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 01/05 2000 < 0,006
Chlorid (Cl) 25,9 <= 250 mg/l 01/05 2000 24,5
Fluorid (F) 2,40 <= 1,50 mg/l 01/05 2000 0,200
Hårdhed, total 11,0 grader dH 01/06 1999 11,0
Kalium 3,40 mg/l 01/06 1999 3,10
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 01/06 1999 25,9
Nitrat (NO3) 0,730 <= 50,0 mg/l 01/05 2000 0,760
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 01/05 2000 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,30 mg/l 20/04 2017 9,00
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 01/05 2000 31,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 20/04 2017 0,030
Mangan (Mn) 0,026 <= 0,050 mg/l 01/05 2000 0,018
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/04 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/04 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 20/04 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 01/05 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 µg/l 28/09 2011 0,200

Ledningsnet Mejlbyvej

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,061 <= 0,050 mg/l 14/05 2001 0,170
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 14/05 2001 33,4
Fluorid (F) 0,330 <= 1,50 mg/l 14/05 2001 0,240
Hårdhed, total 11,0 grader dH 14/05 2001 12,0
Kalium 3,30 mg/l 14/05 2001 2,30
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 14/05 2001 18,0
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 14/05 2001 < 0,100
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 14/05 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 29/08 2017 6,10
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 14/05 2001 58,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,024 <= 0,200 mg/l 29/08 2017 0,040
Mangan (Mn) 0,014 <= 0,050 mg/l 14/05 2001 0,110
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/08 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/08 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 29/08 2017 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 14/05 2001 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 23/08 2016 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/06-2022.
Overskridelser

Fluorid (F)
Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Århus
Adresse
Mejlbyvej 690C , 8530 Hjortshøj
Kontaktperson
Telefon
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66