Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Hillerød
Adresse
Mosebredden 2 , 3480 Fredensborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 02/02 2021 0,066
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 02/02 2021 20,0
Fluorid (F) 0,840 <= 1,50 mg/l 02/02 2021 0,860
Hårdhed, total 17,0 grader dH 02/02 2021 15,5
Kalium 7,20 mg/l 02/02 2021 5,80
Natrium (Na) 38,0 <= 175 mg/l 02/02 2021 35,0
Nitrat (NO3) 8,30 <= 50,0 mg/l 02/02 2021 7,20
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 02/02 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,50 mg/l 20/10 2021 9,60
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 02/02 2021 23,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 02/02 2021 0,020
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/02 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 20/10 2021 9,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 20/10 2021 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,30 <= 20,0 µg/l 26/03 2008 0,160

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Fluorid (F) 1,10 <= 1,50 mg/l 21/02 2008 1,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/10 2021 0,004
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 22/10 2021 9,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,023 <= 0,200 mg/l 22/10 2021 0,026
Mangan (Mn) 0,130 <= 0,050 mg/l 20/09 1993 0,130
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 22/10 2021 28,0
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 25/11 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,350 <= 20,0 µg/l 31/01 2017 0,230
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/10-2021.
Overskridelser

Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Hillerød
Adresse
Mosebredden 2 , 3480 Fredensborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66