Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Hillerød
Adresse
Mosebredden 2 , 3480 Fredensborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 24/08 2022 < 0,004
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 24/08 2022 23,0
Fluorid (F) 0,810 <= 1,50 mg/l 24/08 2022 0,800
Hårdhed, total 16,6 grader dH 24/08 2022 15,8
Kalium 6,20 mg/l 24/08 2022 5,20
Natrium (Na) 36,0 <= 175 mg/l 24/08 2022 33,0
Nitrat (NO3) 3,70 <= 50,0 mg/l 24/08 2022 6,30
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 30/10 2023 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,20 >= 5,00 mg/l 30/10 2023 6,80
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 24/08 2022 24,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,019 <= 0,200 mg/l 12/02 2024 0,050
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 24/08 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 12/02 2024 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/08 2022 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 µg/l 24/08 2022 0,081

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 09/12 2021 < 0,010
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 09/12 2021 18,0
Fluorid (F) 0,560 <= 1,50 mg/l 09/12 2021 1,10
Hårdhed, total 20,7 grader dH 29/08 1994 19,0
Kalium 5,80 mg/l 05/03 1990 6,20
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 09/12 2021 53,0
Nitrat (NO3) 5,10 <= 50,0 mg/l 09/12 2021 4,50
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 20/12 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,7 >= 5,00 mg/l 20/12 2021 9,30
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 09/12 2021 < 5,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 20/12 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 09/12 2021 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 20/12 2021 3,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 25/11 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,350 <= 20,0 µg/l 31/01 2017 0,230
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Hillerød
Adresse
Mosebredden 2 , 3480 Fredensborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66