Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Ringvej 16 , 8963 Auning
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,022 <= 0,050 mg/l 23/08 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 23/08 2018 17,0
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 23/08 2018 0,270
Hårdhed, total 9,80 grader dH 12/10 2017 11,0
Kalium 1,80 mg/l 12/10 2017 1,90
Natrium (Na) 10,0 <= 175 mg/l 12/10 2017 10,0
Nitrat (NO3) 0,490 <= 50,0 mg/l 23/08 2018 0,340
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 23/08 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,2 mg/l 19/01 2018 12,4
Sulfat (SO4) 24,0 <= 250 mg/l 23/08 2018 24,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 23/08 2018 0,024
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 23/08 2018 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 38,0 < 200 antal/ml 25/10 2021 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/08 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,490 <= 20,0 µg/l 19/01 2018 0,200

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/12 2001 < 0,030
Chlorid (Cl) 24,5 <= 250 mg/l 11/12 2001 24,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 11/12 2001 0,380
Hårdhed, total 11,9 grader dH 05/12 2000 12,0
Kalium 1,10 mg/l 05/12 2000 1,20
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 05/12 2000 14,0
Nitrat (NO3) 25,0 <= 50,0 mg/l 11/12 2001 23,0
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 11/12 2001 0,067
Oxygen/Iltindhold 11,2 mg/l 19/01 2018 2,60
Sulfat (SO4) 53,0 <= 250 mg/l 11/12 2001 52,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,024 <= 0,200 mg/l 19/01 2018 0,011
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 11/12 2001 0,016
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 38,0 < 200 antal/ml 25/10 2021 9,00
Kimtal 37 grader 13,0 antal/ml 11/12 2001 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,490 <= 20,0 µg/l 19/01 2018 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Ringvej 16 , 8963 Auning
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66