Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Samsø
Adresse
Stadionsvej 24 , 8305 Samsø
Kontaktperson
Jens Erik Liholm / Tina Gylling
Telefon
86 59 13 64
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 15/04 2021 0,050
Chlorid (Cl) 71,0 <= 250 mg/l 09/05 2019 80,0
Fluorid (F) 0,480 <= 1,50 mg/l 09/05 2019 0,500
Hårdhed, total 18,5 grader dH 15/04 2021 18,1
Kalium 7,92 mg/l 29/05 2017 7,82
Natrium (Na) 54,0 <= 175 mg/l 15/04 2021 69,1
Nitrat (NO3) 6,10 <= 50,0 mg/l 15/04 2021 8,00
Nitrit (NO2) 0,051 <= 0,100 mg/l 15/04 2021 0,021
Oxygen/Iltindhold 10,2 mg/l 11/11 2021 8,80
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 09/05 2019 20,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,030 <= 0,200 mg/l 11/11 2021 0,173
Mangan (Mn) 0,012 <= 0,050 mg/l 15/04 2021 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 11/11 2021 94,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/05 2019 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 28/11 2016 0,080

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/05 2020 0,058
Chlorid (Cl) 0,000 <= 250 mg/l 22/08 2006 81,0
Fluorid (F) 0,000 <= 1,50 mg/l 22/08 2006 0,440
Hårdhed, total 0,000 grader dH 22/08 2006 21,0
Kalium 0,000 mg/l 22/08 2006 7,20
Natrium (Na) 0,000 <= 175 mg/l 22/08 2006 51,5
Nitrat (NO3) 6,40 <= 50,0 mg/l 28/05 2020 0,000
Nitrit (NO2) 0,013 <= 0,100 mg/l 28/05 2020 0,000
Oxygen/Iltindhold 8,60 mg/l 08/04 2019 11,3
Sulfat (SO4) 0,000 <= 250 mg/l 22/08 2006 22,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 08/04 2019 0,005
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 22/08 2006 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 11/11 2021 5,00
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 22/08 2006 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,59 <= 20,0 µg/l 28/05 2020 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/11-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Samsø
Adresse
Stadionsvej 24 , 8305 Samsø
Kontaktperson
Jens Erik Liholm / Tina Gylling
Telefon
86 59 13 64
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66