Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Samsø
Adresse
Stadionsvej 24 , 8305 Samsø
Kontaktperson
Jens Erik Liholm
Telefon
86 59 13 64
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,030 <= 0,050 mg/l 09/05 2019 0,050
Chlorid (Cl) 71,0 <= 250 mg/l 09/05 2019 80,0
Fluorid (F) 0,480 <= 1,50 mg/l 09/05 2019 0,500
Hårdhed, total 18,1 grader dH 29/05 2017 18,0
Kalium 7,92 <= 10,0 mg/l 29/05 2017 7,82
Natrium (Na) 54,8 <= 175 mg/l 29/05 2017 52,5
Nitrat (NO3) 5,80 <= 50,0 mg/l 09/05 2019 7,40
Nitrit (NO2) 0,010 <= 0,100 mg/l 09/05 2019 0,018
Oxygen/Iltindhold 8,70 >= 5,00 mg/l 09/05 2019 11,1
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 09/05 2019 20,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,019 <= 0,200 mg/l 09/05 2019 0,019
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 09/05 2019 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/05 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/05 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 13/11 2002
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 09/05 2019 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/05 2019 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/05 2019 < 0,010
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/05 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,080 <= 20,0 µg/l 14/09 2007

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 8,60 >= 5,00 mg/l 08/04 2019 11,3
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 08/04 2019 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/04 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/04 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/04 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 28/11 2016 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/07-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Samsø
Adresse
Stadionsvej 24 , 8305 Samsø
Kontaktperson
Jens Erik Liholm
Telefon
86 59 13 64
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66