Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Samsø
Adresse
Ringvejen 25, Pillemark , 8305 Samsø
Kontaktperson
Michael Liholm, formand / Tina Gylling
Telefon
2022 2054
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 27/02 2024 0,020
Chlorid (Cl) 68,0 <= 250 mg/l 06/12 2018 65,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 06/12 2018 0,300
Hårdhed, total 19,2 grader dH 27/02 2024 19,7
Kalium 4,30 mg/l 06/12 2018 4,10
Natrium (Na) 41,0 <= 175 mg/l 26/04 2023 44,6
Nitrat (NO3) 2,10 <= 50,0 mg/l 27/02 2024 2,80
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/02 2024 0,008
Oxygen/Iltindhold 6,50 mg/l 27/02 2024 7,20
Sulfat (SO4) 56,0 <= 250 mg/l 06/12 2018 60,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,003 <= 0,200 mg/l 27/02 2024 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 27/02 2024 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 27/02 2024 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/12 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,080 <= 20,0 µg/l 06/10 2016 0,290

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/02 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 56,2 <= 250 mg/l 27/12 2001 69,2
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 27/12 2001 0,270
Hårdhed, total 21,0 grader dH 23/10 2001 21,0
Kalium 3,90 mg/l 23/10 2001 3,50
Natrium (Na) 44,6 <= 175 mg/l 23/10 2001 39,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 22/02 2023 2,80
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 16/05 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,20 mg/l 27/03 2019 7,40
Sulfat (SO4) 35,0 <= 250 mg/l 27/12 2001 33,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,005 <= 0,200 mg/l 27/03 2019 < 0,002
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 27/12 2001 0,034
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 16/05 2024 3,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 07/09 2006 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 22/02 2023 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Samsø
Adresse
Ringvejen 25, Pillemark , 8305 Samsø
Kontaktperson
Michael Liholm, formand / Tina Gylling
Telefon
2022 2054
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66