Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Samsø
Adresse
Ringvejen 25, Pillemark , 8305 Samsø
Kontaktperson
Michael Liholm, formand
Telefon
2022 2054
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 14/09 2020 0,110
Chlorid (Cl) 68,0 <= 250 mg/l 06/12 2018 65,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 06/12 2018 0,300
Hårdhed, total 21,9 grader dH 01/09 2020 18,3
Kalium 4,30 <= 10,0 mg/l 06/12 2018 4,10
Natrium (Na) 48,9 <= 175 mg/l 01/09 2020 38,2
Nitrat (NO3) 3,40 <= 50,0 mg/l 14/09 2020 2,30
Nitrit (NO2) 0,018 <= 0,100 mg/l 14/09 2020 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,20 >= 5,00 mg/l 01/09 2020 6,30
Sulfat (SO4) 56,0 <= 250 mg/l 06/12 2018 60,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,003 <= 0,200 mg/l 01/09 2020 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 01/09 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/09 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/09 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 01/09 2020 13,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/12 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/05 2020 < 0,010
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/05 2020 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 15/08 2005 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 07/11 2011 < 0,020
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 07/11 2011
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 20/08 2009 0,016
Oxygen/Iltindhold 6,20 >= 5,00 mg/l 27/03 2019 7,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,005 <= 0,200 mg/l 27/03 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/09 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 01/09 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 07/09 2006 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,130 <= 20,0 µg/l 27/03 2019 0,080
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/09-2020.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Samsø
Adresse
Ringvejen 25, Pillemark , 8305 Samsø
Kontaktperson
Michael Liholm, formand
Telefon
2022 2054
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66