Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Samsø
Adresse
Ringvejen 25, Pillemark , 8305 Samsø
Kontaktperson
Michael Liholm, formand / Tina Gylling
Telefon
2022 2054
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 25/08 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 68,0 <= 250 mg/l 06/12 2018 65,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 06/12 2018 0,300
Hårdhed, total 18,6 grader dH 25/08 2021 21,9
Kalium 4,30 mg/l 06/12 2018 4,10
Natrium (Na) 42,8 <= 175 mg/l 25/08 2021 48,9
Nitrat (NO3) 2,70 <= 50,0 mg/l 25/08 2021 2,20
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 25/08 2021 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 11/11 2021 7,50
Sulfat (SO4) 56,0 <= 250 mg/l 06/12 2018 60,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,005 <= 0,200 mg/l 11/11 2021 0,003
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 25/08 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 11/11 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/12 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 15/08 2005 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/11 2021 < 0,020
Nitrat (NO3) 2,20 <= 50,0 mg/l 11/11 2021 1,80
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 11/11 2021 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 6,20 mg/l 27/03 2019 7,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,005 <= 0,200 mg/l 27/03 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/11 2021
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/11 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 07/09 2006 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,130 <= 20,0 µg/l 11/11 2021 0,130
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Samsø
Adresse
Ringvejen 25, Pillemark , 8305 Samsø
Kontaktperson
Michael Liholm, formand / Tina Gylling
Telefon
2022 2054
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66