Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Århusvej 28 , 8410 Rønde
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,030 <= 0,050 mg/l 17/03 2022 < 0,020
Chlorid (Cl) 52,0 <= 250 mg/l 05/11 2018 60,0
Fluorid (F) 0,500 <= 1,50 mg/l 05/11 2018 0,600
Hårdhed, total 12,1 grader dH 24/08 2021 12,4
Kalium 5,13 mg/l 05/11 2018 4,79
Natrium (Na) 64,1 <= 175 mg/l 05/11 2018 45,1
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 17/03 2022 1,60
Nitrit (NO2) 0,009 <= 0,100 mg/l 17/03 2022 0,004
Oxygen/Iltindhold 7,80 mg/l 17/03 2022 5,70
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 05/11 2018 41,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,003 <= 0,200 mg/l 17/03 2022 0,003
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 17/03 2022 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2021 2,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/08 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/11 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,620 <= 20,0 µg/l 24/08 2021 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 15/11 2017 < 0,020
Chlorid (Cl) 67,0 <= 250 mg/l 06/12 2000 82,0
Fluorid (F) 0,860 <= 1,50 mg/l 06/12 2000 0,900
Hårdhed, total 9,40 grader dH 06/12 2000 8,80
Kalium 5,90 mg/l 06/12 2000 6,60
Natrium (Na) 100 <= 175 mg/l 06/12 2000 120
Nitrat (NO3) 2,10 <= 50,0 mg/l 01/09 2004 2,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/08 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 05/11 2018 7,60
Sulfat (SO4) 31,0 <= 250 mg/l 06/12 2000 8,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 05/11 2018 0,002
Mangan (Mn) 0,007 <= 0,050 mg/l 26/03 2009 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/06 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/06 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/06 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 6,00 antal/ml 30/09 2014 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 05/08 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/09-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Århusvej 28 , 8410 Rønde
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66