Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ebeltoftvej 31 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Peter Friis Rasmussen
Telefon

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 14/01 2021 0,013
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 17/07 2019 36,0
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 17/07 2019 0,310
Hårdhed, total 12,0 grader dH 14/01 2021 12,0
Kalium 2,00 mg/l 17/07 2019 1,80
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 17/07 2019 14,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 14/01 2021 1,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/04 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 5,20 >= 5,00 mg/l 14/01 2021 10,5
Sulfat (SO4) 54,0 <= 250 mg/l 17/07 2019 51,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 14/01 2021 0,039
Mangan (Mn) 0,004 <= 0,050 mg/l 14/01 2021 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 24/04 2024 60,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/07 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,064 <= 20,0 µg/l 30/06 2021 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 25/03 2003 < 0,005
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 25/03 2003 28,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 25/03 2003 0,280
Hårdhed, total 11,0 grader dH 25/03 2003 9,90
Kalium 1,50 mg/l 25/03 2003 1,80
Natrium (Na) 12,3 <= 175 mg/l 25/03 2003 11,7
Nitrat (NO3) 0,900 <= 50,0 mg/l 25/03 2003 0,600
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/06 2021 0,009
Oxygen/Iltindhold 9,40 >= 5,00 mg/l 01/03 2019 7,20
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 25/03 2003 62,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 01/03 2019 0,042
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 25/03 2003 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/06 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 30/06 2021 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 25/03 2003 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,064 <= 20,0 µg/l 30/06 2021 0,095
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Ebeltoftvej 31 , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Peter Friis Rasmussen
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66