Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Skanderborg
Adresse
Tønningsletvej 13 , 8680 Ry
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 29/03 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 22/08 2018 22,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 22/08 2018 < 0,100
Hårdhed, total 9,40 grader dH 29/03 2023 8,86
Kalium 1,39 mg/l 24/05 2017 1,22
Natrium (Na) 12,9 <= 175 mg/l 24/05 2017 12,7
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 29/03 2023 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 29/03 2023 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 29/03 2023 11,4
Sulfat (SO4) 47,0 <= 250 mg/l 22/08 2018 47,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,016 <= 0,200 mg/l 29/03 2023 0,032
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 29/03 2023 0,006
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/03 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/03 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/03 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 29/03 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/08 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,50 <= 20,0 µg/l 29/03 2023 1,66

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 25/02 2002 0,008
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 25/02 2002 17,0
Fluorid (F) 0,090 <= 1,50 mg/l 25/02 2002 0,090
Hårdhed, total 8,90 grader dH 12/10 1998 9,70
Kalium 1,00 mg/l 12/10 1998 1,10
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 12/10 1998 10,0
Nitrat (NO3) 0,700 <= 50,0 mg/l 25/02 2002 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 24/03 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 12,0 >= 5,00 mg/l 27/02 2018 10,8
Sulfat (SO4) 40,0 <= 250 mg/l 25/02 2002 41,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,079 <= 0,200 mg/l 27/02 2018 0,068
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 25/02 2002 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/03 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/03 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/03 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/03 2022 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 25/02 2002 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,10 <= 20,0 µg/l 24/03 2022 1,30
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Skanderborg
Adresse
Tønningsletvej 13 , 8680 Ry
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66