Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Tøjstrupvej 4A , 8961 Allingåbro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 17/01 2018 0,064
Chlorid (Cl) 49,0 <= 250 mg/l 21/09 2017 46,0
Fluorid (F) 0,430 <= 1,50 mg/l 21/09 2017 0,430
Hårdhed, total 11,0 grader dH 19/01 2017 10,0
Kalium 2,80 mg/l 19/01 2017 2,80
Natrium (Na) 29,0 <= 175 mg/l 19/01 2017 29,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 21/09 2017 1,20
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 17/01 2018 0,029
Oxygen/Iltindhold 7,00 mg/l 08/09 2017 7,40
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 19/01 2017 19,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/01 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,007 <= 0,050 mg/l 21/09 2017 0,008
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 20/09 2021 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/09 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,055 <= 20,0 µg/l 21/01 2016 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 17/01 2018 0,510
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 03/04 2000 64,0
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 03/04 2000 0,400
Hårdhed, total 11,5 grader dH 03/04 2000 10,0
Kalium 2,80 mg/l 03/04 2000 3,40
Natrium (Na) 23,0 <= 175 mg/l 03/04 2000 46,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 16/09 2016 0,110
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 17/01 2018 0,011
Oxygen/Iltindhold 7,00 mg/l 08/09 2017 7,40
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 03/04 2000 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/01 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,040 <= 0,050 mg/l 13/11 2000 0,007
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 20/09 2021 5,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 13/11 2000 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,055 <= 20,0 µg/l 21/01 2016 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/09-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Tøjstrupvej 4A , 8961 Allingåbro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66