Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Langagervej 12 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 21/09 2017 0,027
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 21/09 2017 44,0
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 21/09 2017 0,300
Hårdhed, total 11,0 grader dH 28/09 2016 11,0
Kalium 2,50 mg/l 28/09 2016 2,60
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 28/09 2016 34,0
Nitrat (NO3) 2,80 <= 50,0 mg/l 21/09 2017 2,80
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 21/09 2017 0,004
Oxygen/Iltindhold 10,4 mg/l 28/09 2016 10,9
Sulfat (SO4) 3,00 <= 250 mg/l 21/09 2017 3,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 21/09 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 21/09 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/09 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/09 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 21/09 2017 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/09 2017 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 21/01 2016 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 19/01 2017 10,8
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 19/01 2017 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 120 < 200 antal/ml 25/10 2021 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,031 <= 20,0 µg/l 12/08 2013 0,540
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Langagervej 12 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66