Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Gribskov
Adresse
Kagerup Stationsvej 33B , 3200 Helsinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 14/06 2018 < 0,020
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 09/01 2018 31,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 09/01 2018 0,150
Hårdhed, total 15,0 grader dH 14/06 2018 15,9
Kalium 1,50 <= 10,0 mg/l 17/01 2017 1,50
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 17/01 2017 20,0
Nitrat (NO3) 0,600 <= 50,0 mg/l 14/06 2018 0,580
Nitrit (NO2) < 0,002 <= 0,100 mg/l 14/06 2018 < 0,002
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 14/06 2018 11,0
Sulfat (SO4) 53,0 <= 250 mg/l 09/01 2018 53,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 14/06 2018 0,019
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 14/06 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 3,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/08 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/08 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 21/08 2018 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/08 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 3,00 <= 20,0 µg/l 24/07 2001 < 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,050 <= 0,050 mg/l 13/01 1994 < 0,050
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 08/07 1993
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 08/07 1993
Hårdhed, total 15,5 grader dH 08/07 1993
Kalium 1,80 <= 10,0 mg/l 08/07 1993
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 08/07 1993
Nitrat (NO3) < 0,900 <= 50,0 mg/l 13/01 1994 < 0,900
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 01/07 2003 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,50 >= 5,00 mg/l 06/03 2019 10,0
Sulfat (SO4) 40,0 <= 250 mg/l 08/07 1993
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 06/03 2019 0,039
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 13/01 1994 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/09 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/09 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 60,0 < 200 antal/ml 06/03 2019 2,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 20/04 2016 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 19/07 2016 < 3,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/03-2019.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.
Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Gribskov
Adresse
Kagerup Stationsvej 33B , 3200 Helsinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66