Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Gribskov
Adresse
Kagerup Stationsvej 33B , 3200 Helsinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 02/12 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 09/01 2018 31,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 09/01 2018 0,150
Hårdhed, total 16,0 grader dH 01/06 2021 16,0
Kalium 1,50 mg/l 17/01 2017 1,50
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 17/01 2017 20,0
Nitrat (NO3) 0,700 <= 50,0 mg/l 01/06 2021 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 02/12 2021 0,003
Oxygen/Iltindhold 7,50 mg/l 02/03 2022 6,80
Sulfat (SO4) 53,0 <= 250 mg/l 09/01 2018 53,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/03 2022 0,013
Mangan (Mn) 0,014 <= 0,050 mg/l 02/12 2021 0,098
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/12 2021 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 02/03 2022 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/12 2021 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 19/07 2016 < 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,050 <= 0,050 mg/l 26/07 1999 < 0,050
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 26/07 1999 34,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 26/07 1999 0,250
Hårdhed, total 16,7 grader dH 26/07 1999 17,2
Kalium 1,50 mg/l 26/07 1999 1,50
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 26/07 1999 25,0
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 26/07 1999 < 1,00
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 01/07 2003 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,10 mg/l 15/09 2021 6,60
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 26/07 1999 55,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,039 <= 0,200 mg/l 15/09 2021 0,000
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 26/07 1999 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/09 2021 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 15/09 2021 5,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 20/04 2016 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 19/07 2016 < 3,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/03-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Gribskov
Adresse
Kagerup Stationsvej 33B , 3200 Helsinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66