Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Landevejen 51 B , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,019 <= 0,050 mg/l 22/02 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 22/02 2018 24,0
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 22/02 2018 0,260
Hårdhed, total 13,0 grader dH 22/02 2018 13,0
Kalium 3,10 <= 10,0 mg/l 22/02 2018 3,10
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 22/02 2018 25,0
Nitrat (NO3) 0,820 <= 50,0 mg/l 22/02 2018 0,990
Nitrit (NO2) 0,021 <= 0,100 mg/l 22/02 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,2 >= 5,00 mg/l 22/02 2018 9,00
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 22/02 2018 55,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 22/02 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,009 <= 0,050 mg/l 22/02 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 22/02 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/02 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/09 2015 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 10,3 >= 5,00 mg/l 12/09 2018 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,039 <= 0,200 mg/l 12/09 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 12/09 2018 3,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 01/09 2004
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 14/09 2017 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/09-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Landevejen 51 B , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66