Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Landevejen 51 B , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 15/04 2021 0,040
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 28/02 2019 24,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 28/02 2019 0,260
Hårdhed, total 15,0 grader dH 15/04 2021 13,0
Kalium 3,10 mg/l 22/02 2018 3,10
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 22/02 2018 25,0
Nitrat (NO3) 0,940 <= 50,0 mg/l 15/04 2021 0,850
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/04 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,6 >= 5,00 mg/l 15/04 2021 10,5
Sulfat (SO4) 57,0 <= 250 mg/l 28/02 2019 55,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,110 <= 0,200 mg/l 15/04 2021 0,120
Mangan (Mn) 0,015 <= 0,050 mg/l 15/04 2021 0,019
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 10/04 2024 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/11 2019 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 08/10 2021 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 29/11 2000 0,020
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 29/11 2000 20,0
Fluorid (F) 0,350 <= 1,50 mg/l 29/11 2000 0,220
Hårdhed, total 12,6 grader dH 25/03 1996 12,3
Kalium 2,90 mg/l 25/03 1996 3,40
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 25/03 1996 27,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 29/11 2000 0,730
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 08/10 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 02/10 2019 10,3
Sulfat (SO4) 47,0 <= 250 mg/l 29/11 2000 45,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/10 2019 0,039
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 29/11 2000 < 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 08/10 2021 6,00
Kimtal 37 grader 7,00 antal/ml 09/10 2019 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 08/10 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Landevejen 51 B , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66