Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Landevejen 51 B , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,040 <= 0,050 mg/l 04/02 2020 0,031
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 28/02 2019 24,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 28/02 2019 0,260
Hårdhed, total 13,0 grader dH 04/02 2020 13,0
Kalium 3,10 mg/l 22/02 2018 3,10
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 22/02 2018 25,0
Nitrat (NO3) 0,850 <= 50,0 mg/l 04/02 2020 0,820
Nitrit (NO2) 0,011 <= 0,100 mg/l 04/02 2020 0,011
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 04/02 2020 10,2
Sulfat (SO4) 57,0 <= 250 mg/l 28/02 2019 55,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,120 <= 0,200 mg/l 04/02 2020 0,011
Mangan (Mn) 0,019 <= 0,050 mg/l 04/02 2020 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/02 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/02 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/02 2020
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 04/02 2020 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/11 2019 2,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/03 2019
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/03 2019
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,310 <= 20,0 µg/l 04/02 2020

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/01 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 02/10 2019 10,3
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/10 2019 0,039
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/01 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 13/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 19,0 < 200 antal/ml 13/01 2021 2,00
Kimtal 37 grader 7,00 antal/ml 09/10 2019 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,140 <= 20,0 µg/l 13/01 2021 1,50
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/01-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Landevejen 51 B , 8543 Hornslet
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66