Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Mosevej 2 , 8544 Mørke
Kontaktperson
Jørgen Ulsted
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,028 <= 0,050 mg/l 25/02 2019 0,039
Chlorid (Cl) 120 <= 250 mg/l 25/02 2019 120
Fluorid (F) 0,990 <= 1,50 mg/l 25/02 2019 0,980
Hårdhed, total 9,70 grader dH 28/09 2018 9,40
Kalium 6,40 <= 10,0 mg/l 28/09 2018 5,80
Natrium (Na) 130 <= 175 mg/l 28/09 2018 120
Nitrat (NO3) 2,30 <= 50,0 mg/l 25/02 2019 2,10
Nitrit (NO2) 0,007 <= 0,100 mg/l 25/02 2019 0,006
Oxygen/Iltindhold 8,70 >= 5,00 mg/l 28/09 2018 7,20
Sulfat (SO4) 12,0 <= 250 mg/l 28/09 2018 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 25/02 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 25/02 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 25/02 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 25/02 2019 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 25/02 2019 0,003
Oxygen/Iltindhold 7,70 >= 5,00 mg/l 25/02 2019 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 25/02 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 25/02 2019 78,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 05/09 2005 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 29/06 2018 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/02-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Mosevej 2 , 8544 Mørke
Kontaktperson
Jørgen Ulsted
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66