Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Obovej 3 , 8940 Randers SV
Kontaktperson
Johannes Nielsen
Telefon
8643809
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/02 2021 0,017
Chlorid (Cl) 72,0 <= 250 mg/l 24/10 2018 68,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 24/10 2018 0,120
Hårdhed, total 16,0 grader dH 03/02 2021 20,0
Kalium 3,30 mg/l 24/10 2018 3,10
Natrium (Na) 31,0 <= 175 mg/l 24/10 2018 29,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 03/02 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 16/02 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,4 mg/l 03/02 2021 10,6
Sulfat (SO4) 83,0 <= 250 mg/l 24/10 2018 85,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 03/02 2021 0,017
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 03/02 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 16/02 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/10 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,320 <= 20,0 µg/l 22/11 2021 0,350

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 13/12 2000 < 0,030
Chlorid (Cl) 65,0 <= 250 mg/l 13/12 2000 58,0
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 13/12 2000 0,170
Hårdhed, total 18,0 grader dH 01/06 2017 16,3
Kalium 2,50 mg/l 13/12 2000 2,40
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 13/12 2000 21,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 13/12 2000 0,280
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/11 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 12/03 2019 10,0
Sulfat (SO4) 100 <= 250 mg/l 13/12 2000 96,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 12/03 2019 0,012
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 13/12 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 22/11 2021 15,0
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 28/06 2007 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,320 <= 20,0 µg/l 22/11 2021 0,350
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Obovej 3 , 8940 Randers SV
Kontaktperson
Johannes Nielsen
Telefon
8643809
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66