Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Blichersvej 1 , 8981 Spentrup
Kontaktperson
Erik Backhausen
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 10/09 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 04/10 2018 19,0
Fluorid (F) 0,470 <= 1,50 mg/l 04/10 2018 0,510
Hårdhed, total 11,0 grader dH 10/09 2021 12,0
Kalium 1,70 mg/l 07/02 2018 1,70
Natrium (Na) 8,70 <= 175 mg/l 07/02 2018 8,20
Nitrat (NO3) 2,90 <= 50,0 mg/l 10/09 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/09 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,1 mg/l 10/09 2021 10,6
Sulfat (SO4) 26,0 <= 250 mg/l 07/02 2018 27,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,029 <= 0,200 mg/l 10/09 2021 0,029
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/09 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 10/09 2021 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/10 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,10 <= 20,0 µg/l 10/09 2021 0,800

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 19/09 2000 < 0,030
Chlorid (Cl) 16,0 <= 250 mg/l 17/01 2000 16,0
Fluorid (F) 0,340 <= 1,50 mg/l 17/01 2000 0,380
Hårdhed, total 9,20 grader dH 17/01 2000 9,00
Kalium 1,70 mg/l 17/01 2000 1,70
Natrium (Na) 9,00 <= 175 mg/l 17/01 2000 9,10
Nitrat (NO3) 0,190 <= 50,0 mg/l 19/09 2000 0,200
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 11/11 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 04/10 2018 10,0
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 17/01 2000 20,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,043 <= 0,200 mg/l 28/05 2020 0,089
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 15/09 2010 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/05 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/05 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/11 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/05 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 19/09 2000 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,20 <= 20,0 µg/l 11/11 2019 1,20
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/01-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Blichersvej 1 , 8981 Spentrup
Kontaktperson
Erik Backhausen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66