Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Bakkegaardsvej 79 , 8300 Odder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 10/09 2020 < 0,020
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 12/11 2018 35,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 12/11 2018 0,200
Hårdhed, total 15,0 grader dH 10/09 2020 15,2
Kalium 1,99 mg/l 12/11 2018 2,17
Natrium (Na) 15,5 <= 175 mg/l 12/11 2018 16,5
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 10/09 2020 1,40
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 10/09 2020 0,008
Oxygen/Iltindhold 11,3 mg/l 10/09 2020 10,4
Sulfat (SO4) 69,0 <= 250 mg/l 12/11 2018 68,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,200 <= 0,200 mg/l 10/09 2020 0,008
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 10/09 2020 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/09 2020
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 10/09 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/11 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,96 <= 20,0 µg/l 10/09 2020 0,300

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 29/08 2000 0,048
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 29/08 2000 27,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 29/08 2000 0,190
Hårdhed, total 13,4 grader dH 22/03 1999 13,5
Kalium 1,80 mg/l 22/03 1999 1,90
Natrium (Na) 15,7 <= 175 mg/l 22/03 1999 14,8
Nitrat (NO3) 0,230 <= 50,0 mg/l 29/08 2000 < 0,400
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 18/06 2002 0,011
Oxygen/Iltindhold 9,10 mg/l 06/09 2017 10,5
Sulfat (SO4) 60,0 <= 250 mg/l 29/08 2000 64,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 06/09 2017 0,009
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 29/08 2000 0,038
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 160 < 200 antal/ml 06/09 2017 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/12 2006 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 21/03 2017 0,350
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/09-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Bakkegaardsvej 79 , 8300 Odder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66