Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Bakkegaardsvej 79 , 8300 Odder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/11 2018 < 0,020
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 12/11 2018 35,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 12/11 2018 0,200
Hårdhed, total 15,2 grader dH 12/11 2018 15,6
Kalium 1,99 <= 10,0 mg/l 12/11 2018 2,17
Natrium (Na) 15,5 <= 175 mg/l 12/11 2018 16,5
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 12/11 2018 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,008 <= 0,100 mg/l 12/11 2018 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,4 >= 5,00 mg/l 12/11 2018 9,40
Sulfat (SO4) 69,0 <= 250 mg/l 12/11 2018 68,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,008 <= 0,200 mg/l 12/11 2018 0,004
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 12/11 2018 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/11 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/11 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 25/04 2001

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 18/06 2002
Oxygen/Iltindhold 9,10 >= 5,00 mg/l 06/09 2017 10,5
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 06/09 2017 0,009
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 160 < 200 antal/ml 06/09 2017 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/12 2006
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 21/03 2017 0,350
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/03-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Bakkegaardsvej 79 , 8300 Odder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66