Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Smedegade 60 , 8300 Odder
Kontaktperson
Jens Peter Petersen
Telefon
20323318

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,020 <= 0,050 mg/l 03/05 2021 0,020
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 01/10 2018 36,0
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 01/10 2018 0,250
Hårdhed, total 14,8 grader dH 03/05 2021 15,1
Kalium 2,40 mg/l 01/10 2018 2,10
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 01/10 2018 19,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 03/05 2021 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 03/05 2021 0,006
Oxygen/Iltindhold 5,00 mg/l 03/05 2021 10,1
Sulfat (SO4) 37,0 <= 250 mg/l 01/10 2018 37,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,032 <= 0,200 mg/l 03/05 2021 0,027
Mangan (Mn) 0,056 <= 0,050 mg/l 01/07 2021 0,082
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/05 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/05 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/05 2021 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/10 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,01 <= 20,0 µg/l 03/05 2021 0,400

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 14/06 2000 0,008
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 14/06 2000 31,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 14/06 2000 0,140
Hårdhed, total 16,0 grader dH 14/06 2000 17,6
Kalium 2,20 mg/l 14/06 2000 2,20
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 14/06 2000 19,4
Nitrat (NO3) 0,140 <= 50,0 mg/l 14/06 2000 < 0,400
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/07 2019 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 5,10 mg/l 21/11 2018 5,60
Sulfat (SO4) 99,0 <= 250 mg/l 14/06 2000 95,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 21/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,004 <= 0,050 mg/l 14/06 2000 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/07 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/07 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/07 2019
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 05/07 2019 18,0
Kimtal 37 grader 18,0 antal/ml 08/10 2007 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,240 <= 20,0 µg/l 05/07 2019 0,300
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/07-2021.
Overskridelser

Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Odder
Adresse
Smedegade 60 , 8300 Odder
Kontaktperson
Jens Peter Petersen
Telefon
20323318


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66