Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Grenaavej 14 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,130 <= 0,050 mg/l 06/07 2018 0,390
Chlorid (Cl) 100 <= 250 mg/l 12/01 2017 96,0
Fluorid (F) 0,790 <= 1,50 mg/l 12/01 2017 0,600
Hårdhed, total 20,0 grader dH 06/07 2018 22,0
Kalium 9,10 <= 10,0 mg/l 12/01 2017 10,2
Natrium (Na) 73,0 <= 175 mg/l 12/01 2017 72,1
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 06/07 2018 0,900
Nitrit (NO2) 0,008 <= 0,100 mg/l 06/07 2018 0,005
Oxygen/Iltindhold 6,30 >= 5,00 mg/l 06/07 2018 8,10
Sulfat (SO4) 130 <= 250 mg/l 12/01 2017 161
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/07 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 06/07 2018 0,012
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/07 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/07 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/07 2018
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 06/07 2018 23,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/03 2017 12,0

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,010 <= 0,100 mg/l 13/10 2008
Oxygen/Iltindhold 7,70 >= 5,00 mg/l 08/01 2018 7,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,023 <= 0,200 mg/l 08/01 2018 0,040
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/01 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/01 2019 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,30 <= 20,0 µg/l 07/01 2019 4,50
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/01-2019.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Grenaavej 14 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66