Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Grenaavej 14 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 06/01 2022 0,340
Chlorid (Cl) 100 <= 250 mg/l 12/01 2017 96,0
Fluorid (F) 0,790 <= 1,50 mg/l 12/01 2017 0,600
Hårdhed, total 22,0 grader dH 06/01 2022 22,0
Kalium 9,10 mg/l 12/01 2017 10,2
Natrium (Na) 73,0 <= 175 mg/l 12/01 2017 72,1
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 06/01 2022 0,740
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 06/01 2022 0,024
Oxygen/Iltindhold 6,20 mg/l 06/01 2022 4,40
Sulfat (SO4) 130 <= 250 mg/l 12/01 2017 161
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,081 <= 0,200 mg/l 06/01 2022 0,290
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/01 2022 0,031
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/10 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 20/10 2023 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/03 2017 12,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,20 <= 20,0 µg/l 22/08 2022 2,10

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 20/11 2000 < 0,030
Chlorid (Cl) 120 <= 250 mg/l 20/11 2000 125
Fluorid (F) 0,670 <= 1,50 mg/l 20/11 2000 0,770
Hårdhed, total 20,1 grader dH 20/11 2000 18,6
Kalium 5,20 mg/l 20/11 2000 4,40
Natrium (Na) 97,0 <= 175 mg/l 20/11 2000 98,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 20/11 2000 2,40
Nitrit (NO2) 0,010 <= 0,100 mg/l 13/10 2008 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 7,70 mg/l 08/01 2018 7,00
Sulfat (SO4) 120 <= 250 mg/l 20/11 2000 120
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,033 <= 0,200 mg/l 31/03 2020 0,023
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 20/11 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/01 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/01 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/01 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 06/01 2022 16,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 20/11 2000 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,10 <= 20,0 µg/l 06/01 2022 1,10
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/10-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Grenaavej 14 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66