Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Marshøjvej 1A , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Niels Petersen
Telefon
21187720
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,022 <= 0,050 mg/l 23/11 2020 0,019
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 04/07 2017 20,0
Fluorid (F) 0,600 <= 1,50 mg/l 04/07 2017 0,600
Hårdhed, total 9,90 grader dH 23/11 2020 9,80
Kalium 2,20 mg/l 08/06 2017 2,30
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 08/06 2017 12,0
Nitrat (NO3) 0,730 <= 50,0 mg/l 23/11 2020 0,490
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 23/11 2020 0,003
Oxygen/Iltindhold 8,90 mg/l 23/11 2020 8,60
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 04/07 2017 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 23/11 2020 0,013
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 23/11 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 23/11 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 23/11 2020 21,0
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 04/07 2017 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 6,80 mg/l 08/01 2018 10,6
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,036 <= 0,200 mg/l 01/05 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 23/11 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 96,0 < 200 antal/ml 23/11 2020 13,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/06 2013 2,70
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/11-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Marshøjvej 1A , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Niels Petersen
Telefon
21187720

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66