Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Marshøjvej 1A , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Niels Petersen
Telefon
21187720
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,015 <= 0,050 mg/l 02/02 2022 0,009
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 04/07 2017 20,0
Fluorid (F) 0,600 <= 1,50 mg/l 04/07 2017 0,600
Hårdhed, total 10,0 grader dH 02/02 2022 10,0
Kalium 2,20 mg/l 08/06 2017 2,30
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 08/06 2017 12,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 02/02 2022 0,390
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 02/02 2022 0,007
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 02/02 2022 8,30
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 04/07 2017 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,092 <= 0,200 mg/l 30/03 2023 0,026
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/02 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/03 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/03 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 30/03 2023 24,0
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 04/07 2017 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/06 2013 2,70

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 20/11 2000 < 0,030
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 20/11 2000 18,0
Fluorid (F) 0,520 <= 1,50 mg/l 20/11 2000 0,470
Hårdhed, total 9,70 grader dH 20/11 2000 9,50
Kalium 2,10 mg/l 20/11 2000 2,00
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 20/11 2000 11,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 20/11 2000 0,370
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 20/11 2000 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 6,80 mg/l 08/01 2018 10,6
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 20/11 2000 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,036 <= 0,200 mg/l 01/05 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 20/11 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/03 2024 24,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 20/11 2000 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/06 2013 2,70
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Marshøjvej 1A , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Niels Petersen
Telefon
21187720


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66