Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Marshøjvej 1A , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Niels Petersen
Telefon
21187720
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 07/05 2021 0,022
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 04/07 2017 20,0
Fluorid (F) 0,600 <= 1,50 mg/l 04/07 2017 0,600
Hårdhed, total 10,0 grader dH 07/05 2021 9,90
Kalium 2,20 mg/l 08/06 2017 2,30
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 08/06 2017 12,0
Nitrat (NO3) 0,390 <= 50,0 mg/l 07/05 2021 0,730
Nitrit (NO2) 0,007 <= 0,100 mg/l 07/05 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 07/05 2021 8,90
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 04/07 2017 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 07/05 2021 0,022
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 07/05 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/05 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/05 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/05 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 04/07 2017 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 6,80 mg/l 08/01 2018 10,6
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,036 <= 0,200 mg/l 01/05 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/05 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/05 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/05 2021 96,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/06 2013 2,70
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/05-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Marshøjvej 1A , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Niels Petersen
Telefon
21187720


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66