Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Emmedsbovej 4 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 02/11 2017 0,014
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 02/11 2017 28,0
Fluorid (F) 0,540 <= 1,50 mg/l 02/11 2017 0,680
Hårdhed, total 9,80 grader dH 19/09 2016 9,80
Kalium 3,08 <= 10,0 mg/l 19/09 2016 3,10
Natrium (Na) 17,2 <= 175 mg/l 19/09 2016 16,8
Nitrat (NO3) 1,02 <= 50,0 mg/l 02/11 2017 0,900
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 02/11 2017 0,008
Oxygen/Iltindhold 5,55 >= 5,00 mg/l 19/09 2016 9,80
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 19/09 2016 17,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 02/11 2017 < 0,008
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/11 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2017 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2017 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 02/11 2017 1,00
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 02/11 2017 0,000

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) < 0,167 <= 50,0 mg/l 02/11 2017
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 09/10 2008 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,03 >= 5,00 mg/l 04/04 2017 8,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,003 <= 0,200 mg/l 04/04 2017 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2017 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2017 0,000
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 02/11 2017 0,000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 04/04 2017 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/11-2017.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Emmedsbovej 4 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66