Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Emmedsbovej 4 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 07/10 2020 0,210
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 02/11 2017 28,0
Fluorid (F) 0,540 <= 1,50 mg/l 02/11 2017 0,680
Hårdhed, total 9,70 grader dH 07/10 2020 8,60
Kalium 3,08 mg/l 19/09 2016 3,10
Natrium (Na) 17,2 <= 175 mg/l 19/09 2016 16,8
Nitrat (NO3) 0,810 <= 50,0 mg/l 07/10 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 07/10 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,8 mg/l 07/10 2020 4,90
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 19/09 2016 17,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 07/10 2020 0,410
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 07/10 2020 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/10 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/10 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/10 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/10 2020 22,0
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 02/11 2017 0,000
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2017
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2017

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) < 0,167 <= 50,0 mg/l 02/11 2017
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 13/04 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,03 mg/l 04/04 2017 8,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,003 <= 0,200 mg/l 04/04 2017 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 13/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 17,0 < 200 antal/ml 13/04 2021 180
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2017
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 02/11 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 04/04 2017 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/04-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Emmedsbovej 4 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66