Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Havet 54 A , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 13/01 2021 0,005
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 18/04 2018 38,0
Fluorid (F) 1,50 <= 1,50 mg/l 31/01 2024 0,760
Hårdhed, total 8,80 grader dH 13/01 2021 9,40
Kalium 7,10 mg/l 08/11 2017 5,60
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 08/11 2017 20,0
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 13/01 2021 1,90
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 13/01 2021 0,006
Oxygen/Iltindhold 11,7 mg/l 13/01 2021 9,90
Sulfat (SO4) 34,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 33,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 14/01 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 13/01 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 31/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 31/01 2024 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 18/04 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,042 <= 20,0 µg/l 22/01 2016 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,030 <= 0,050 mg/l 28/11 2000 0,030
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 28/11 2000 27,0
Fluorid (F) 1,30 <= 1,50 mg/l 28/11 2000 1,30
Hårdhed, total 8,50 grader dH 28/11 2000 9,00
Kalium 5,30 mg/l 28/11 2000 5,80
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 28/11 2000 20,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 28/11 2000 1,90
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 13/03 2012 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,30 mg/l 18/04 2018 9,00
Sulfat (SO4) 35,0 <= 250 mg/l 28/11 2000 32,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 14/01 2022 < 0,010
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 28/11 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/01 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 17,0 < 200 antal/ml 14/01 2022 7,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 28/11 2000 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,042 <= 20,0 µg/l 22/01 2016 < 0,030
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Havet 54 A , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66