Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Havet 54 A , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 18/04 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 18/04 2018 38,0
Fluorid (F) 1,80 <= 1,50 mg/l 18/04 2018 1,70
Hårdhed, total 9,30 grader dH 08/11 2017 8,90
Kalium 7,10 <= 10,0 mg/l 08/11 2017 5,60
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 08/11 2017 20,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 18/04 2018 1,80
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 18/04 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 9,00 >= 5,00 mg/l 08/11 2017 8,80
Sulfat (SO4) 34,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 33,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 18/04 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 18/04 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/04 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/04 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 18/04 2018 18,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 18/04 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 13/03 2012 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,30 >= 5,00 mg/l 18/04 2018 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 18/04 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/03 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 21/03 2019 12,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,042 <= 20,0 µg/l 22/01 2016 < 0,030
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/03-2019.
Overskridelser

Fluorid (F)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Havet 54 A , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66