Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Drejøvej 4 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 19/10 2020 < 0,020
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 23/10 2017 32,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 23/10 2017 0,100
Hårdhed, total 8,93 grader dH 19/10 2020 9,01
Kalium 1,25 mg/l 23/10 2017 1,60
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 23/10 2017 16,0
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 19/10 2020 2,60
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 19/10 2020 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,60 mg/l 19/10 2020 7,90
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 23/10 2017 52,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 19/10 2020 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 19/10 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/10 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 19/10 2020 3,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 23/10 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,080 <= 20,0 µg/l 19/10 2020 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 06/01 2015 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,80 mg/l 24/04 2017 9,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 24/04 2017 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/04 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/04 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/04 2017 18,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 15/01 2014 0,550
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/10-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Drejøvej 4 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66