Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Glesborg Kærvej 6 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 13/01 2021 0,009
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 19,0
Fluorid (F) 0,310 <= 1,50 mg/l 08/11 2017 0,280
Hårdhed, total 11,0 grader dH 13/01 2021 11,0
Kalium 1,70 mg/l 08/11 2017 1,80
Natrium (Na) 8,20 <= 175 mg/l 08/11 2017 7,50
Nitrat (NO3) 0,680 <= 50,0 mg/l 13/01 2021 0,490
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/01 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,30 >= 5,00 mg/l 13/01 2021 9,20
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 13/01 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 13/01 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 13/06 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 13/06 2024 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 04/04 2016 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 28/11 2000 < 0,030
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 28/11 2000 21,0
Fluorid (F) 0,290 <= 1,50 mg/l 28/11 2000 0,170
Hårdhed, total 10,4 grader dH 28/11 2000 10,9
Kalium 2,10 mg/l 28/11 2000 2,30
Natrium (Na) 10,0 <= 175 mg/l 28/11 2000 11,0
Nitrat (NO3) 3,60 <= 50,0 mg/l 28/11 2000 4,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/11 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,50 >= 5,00 mg/l 08/01 2018 9,00
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 28/11 2000 20,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 15/04 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/11 2000 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 04/11 2021 15,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/11 2000 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 04/04 2016 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/06-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Glesborg Kærvej 6 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66