Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Glesborg Kærvej 6 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,210 <= 0,050 mg/l 22/05 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 19,0
Fluorid (F) 0,310 <= 1,50 mg/l 08/11 2017 0,280
Hårdhed, total 10,0 grader dH 22/05 2018 10,0
Kalium 1,70 <= 10,0 mg/l 08/11 2017 1,80
Natrium (Na) 8,20 <= 175 mg/l 08/11 2017 7,50
Nitrat (NO3) 0,720 <= 50,0 mg/l 22/05 2018 0,480
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 22/05 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,30 >= 5,00 mg/l 22/05 2018 9,10
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,035 <= 0,200 mg/l 22/05 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 22/05 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/05 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/05 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/05 2018
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/05 2018 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/11 2017 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 10/01 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,50 >= 5,00 mg/l 08/01 2018 9,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/01 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 10/01 2019 12,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 04/04 2016 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/01-2019.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Glesborg Kærvej 6 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66