Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Huldremosevej 40 A , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/10 2020 0,009
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 03/07 2019 37,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 03/07 2019 0,220
Hårdhed, total 11,0 grader dH 28/10 2020 13,0
Kalium 1,90 mg/l 24/09 2018 2,00
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 24/09 2018 14,0
Nitrat (NO3) 2,50 <= 50,0 mg/l 28/10 2020 2,10
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 28/10 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 28/10 2020 10,0
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 03/07 2019 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,029 <= 0,200 mg/l 28/10 2020 0,011
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/10 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/10 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/10 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/10 2020
Kimtal 22Gr. 31,0 < 200 antal/ml 02/02 2021 520
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/07 2019 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 01/02 2012 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 29/01 2020 10,6
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/01 2020 0,016
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/10 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/10 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/10 2020
Kimtal 22Gr. 200 < 200 antal/ml 28/10 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/01 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,50 <= 20,0 µg/l 04/01 2018 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/02-2021.
Overskridelser

Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Huldremosevej 40 A , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66