Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Huldremosevej 40 A , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 28/05 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 03/07 2019 37,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 03/07 2019 0,220
Hårdhed, total 13,0 grader dH 28/05 2021 11,0
Kalium 1,90 mg/l 24/09 2018 2,00
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 24/09 2018 14,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 28/05 2021 2,50
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/05 2021 0,005
Oxygen/Iltindhold 14,1 mg/l 28/05 2021 8,10
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 03/07 2019 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 28/05 2021 0,029
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/05 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/05 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/05 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/05 2021 31,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/07 2019 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 01/02 2012 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 29/01 2020 10,6
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/01 2020 0,016
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 04/11 2021 7,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/01 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,50 <= 20,0 µg/l 04/01 2018 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Huldremosevej 40 A , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66