Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Huldremosevej 40 A , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 24/09 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 24/09 2018 39,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 24/09 2018 0,220
Hårdhed, total 13,0 grader dH 24/09 2018 12,0
Kalium 1,90 <= 10,0 mg/l 24/09 2018 2,00
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 24/09 2018 14,0
Nitrat (NO3) 2,40 <= 50,0 mg/l 24/09 2018 2,30
Nitrit (NO2) 0,014 <= 0,100 mg/l 24/09 2018 0,009
Oxygen/Iltindhold 10,0 >= 5,00 mg/l 24/09 2018 6,60
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 24/09 2018 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 24/09 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 24/09 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/09 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/09 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/09 2018 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/09 2018 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 01/02 2012 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 10,6 >= 5,00 mg/l 02/01 2019 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,016 <= 0,200 mg/l 02/01 2019 0,067
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 02/01 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/01 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,50 <= 20,0 µg/l 04/01 2018 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/01-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Huldremosevej 40 A , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66