Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Stendyssevej 5 , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,015 <= 0,050 mg/l 31/08 2018 0,017
Chlorid (Cl) 15,0 <= 250 mg/l 02/01 2018 15,0
Fluorid (F) 0,430 <= 1,50 mg/l 02/01 2018 0,340
Hårdhed, total 7,40 grader dH 31/08 2018 7,40
Kalium 2,20 <= 10,0 mg/l 02/01 2018 1,80
Natrium (Na) 8,40 <= 175 mg/l 02/01 2018 8,30
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 31/08 2018 0,470
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 31/08 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 9,70 >= 5,00 mg/l 31/08 2018 9,40
Sulfat (SO4) 15,0 <= 250 mg/l 02/01 2018 20,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 31/08 2018 0,026
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 31/08 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/09 2018 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/09 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 31/08 2018
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 17/09 2018 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/01 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 07/02 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 20/07 2017 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 20/07 2017 0,017
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/02 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 07/02 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/09 2016 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 29/10 2013 0,090
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/02-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Stendyssevej 5 , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66