Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Stendyssevej 5 , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 12/05 2021 0,017
Chlorid (Cl) 15,0 <= 250 mg/l 02/01 2018 15,0
Fluorid (F) 0,430 <= 1,50 mg/l 02/01 2018 0,340
Hårdhed, total 7,90 grader dH 12/05 2021 7,80
Kalium 2,20 mg/l 02/01 2018 1,80
Natrium (Na) 8,40 <= 175 mg/l 02/01 2018 8,30
Nitrat (NO3) 0,340 <= 50,0 mg/l 12/05 2021 0,380
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/11 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 12/05 2021 9,60
Sulfat (SO4) 15,0 <= 250 mg/l 02/01 2018 20,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,036 <= 0,200 mg/l 01/05 2024 0,021
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/05 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 01/05 2024 12,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/01 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 29/10 2013 0,090

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 28/11 2000 0,060
Chlorid (Cl) 13,0 <= 250 mg/l 28/11 2000 35,0
Fluorid (F) 0,390 <= 1,50 mg/l 28/11 2000 0,160
Hårdhed, total 7,20 grader dH 28/11 2000 11,5
Kalium 2,20 mg/l 28/11 2000 2,00
Natrium (Na) 8,30 <= 175 mg/l 28/11 2000 14,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 28/11 2000 1,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/11 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 20/07 2017 8,90
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 28/11 2000 39,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 20/07 2017 0,017
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/11 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 04/11 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/09 2016 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 29/10 2013 0,090
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/05-2024.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Stendyssevej 5 , 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66