Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Strandvejen 10 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 12/05 2021 0,005
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 10/09 2018 15,0
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 10/09 2018 0,320
Hårdhed, total 8,70 grader dH 12/05 2021 6,50
Kalium 1,60 mg/l 10/09 2018 1,70
Natrium (Na) 8,10 <= 175 mg/l 10/09 2018 7,00
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 12/05 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 12/05 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,10 mg/l 12/05 2021 6,50
Sulfat (SO4) 15,0 <= 250 mg/l 10/09 2018 12,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/05 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/05 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/02 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/02 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/02 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 28,0 < 200 antal/ml 11/02 2022 31,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/09 2018 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,350 <= 20,0 µg/l 12/05 2021 1,10

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,110 <= 0,050 mg/l 10/09 2001 0,094
Chlorid (Cl) 12,1 <= 250 mg/l 10/09 2001 12,2
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 10/09 2001 0,350
Hårdhed, total 8,00 grader dH 06/09 2000 8,00
Kalium 1,80 mg/l 10/09 2001 1,60
Natrium (Na) 8,60 <= 175 mg/l 10/09 2001 9,00
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 10/09 2001 0,053
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 10/09 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,00 mg/l 11/01 2018 8,10
Sulfat (SO4) 10,0 <= 250 mg/l 10/09 2001 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 01/05 2020 < 0,010
Mangan (Mn) 0,019 <= 0,050 mg/l 10/09 2001 0,018
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 26/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 31,0 < 200 antal/ml 26/11 2021 5,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 17/07 2002 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,056 <= 20,0 µg/l 24/09 2013 0,110
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/02-2022.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Strandvejen 10 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66