Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Kærvejen 2 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,026 <= 0,050 mg/l 28/06 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 28,0
Fluorid (F) 0,860 <= 1,50 mg/l 08/11 2017 0,830
Hårdhed, total 13,0 grader dH 28/06 2018 12,0
Kalium 3,90 <= 10,0 mg/l 08/11 2017 4,60
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 08/11 2017 16,0
Nitrat (NO3) 0,800 <= 50,0 mg/l 28/06 2018 0,930
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 28/06 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 12,1 >= 5,00 mg/l 28/06 2018 9,80
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 13,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 28/06 2018 0,066
Mangan (Mn) 0,034 <= 0,050 mg/l 28/06 2018 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/06 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/06 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/06 2018
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/06 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,260 <= 20,0 µg/l 28/06 2018

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 03/09 2013
Oxygen/Iltindhold 10,5 >= 5,00 mg/l 11/01 2018 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/02 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/02 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,530 <= 20,0 µg/l 11/01 2018 0,530
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/02-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Kærvejen 2 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66