Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Kærvejen 2 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 17/02 2021 0,005
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 28,0
Fluorid (F) 0,860 <= 1,50 mg/l 08/11 2017 0,830
Hårdhed, total 16,0 grader dH 17/02 2021 14,0
Kalium 3,90 mg/l 08/11 2017 4,60
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 08/11 2017 16,0
Nitrat (NO3) 0,980 <= 50,0 mg/l 17/02 2021 0,920
Nitrit (NO2) 0,007 <= 0,100 mg/l 17/02 2021 0,004
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 17/02 2021 9,30
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 13,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/02 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 17/02 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/02 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 17/02 2021 35,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 17/02 2021 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 03/09 2013
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 11/01 2018 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 16/08 2021 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 16/08 2021 6,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,530 <= 20,0 µg/l 11/01 2018 0,530
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/08-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Kærvejen 2 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66