Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Hegedalsvejen 1 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/08 2023 0,012
Hårdhed, total 6,80 grader dH 28/08 2023 5,70
Nitrat (NO3) 0,300 <= 50,0 mg/l 28/08 2023 0,310
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 28/08 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,60 >= 5,00 mg/l 28/08 2023 10,6
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,058 <= 0,200 mg/l 28/08 2023 0,086
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/08 2023 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/08 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/08 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/08 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 28/08 2023 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,940 <= 20,0 µg/l 18/06 2013 0,097

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 24/04 2001 < 0,006
Chlorid (Cl) 13,5 <= 250 mg/l 23/02 2000 12,1
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 23/02 2000 0,200
Hårdhed, total 6,10 grader dH 01/06 1988 6,20
Kalium 1,40 mg/l 01/06 1988 1,50
Natrium (Na) 8,30 <= 175 mg/l 01/06 1988 9,00
Nitrat (NO3) 0,370 <= 50,0 mg/l 24/04 2001 0,330
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 24/04 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,80 >= 5,00 mg/l 11/01 2018 9,10
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 23/02 2000 12,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,110 <= 0,200 mg/l 11/01 2018 0,150
Mangan (Mn) 0,017 <= 0,050 mg/l 24/04 2001 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/08 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/08 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/06 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 02/08 2023 7,00
Kimtal 37 grader 7,00 antal/ml 24/04 2001 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,940 <= 20,0 µg/l 18/06 2013 0,097
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/08-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Hegedalsvejen 1 , 8585 Glesborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66