Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Tingvej 12 , 8930 Randers NØ
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 03/11 2021 0,018
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 21/10 2019 18,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 21/10 2019 0,370
Hårdhed, total 7,20 grader dH 03/11 2021 8,10
Kalium 5,20 mg/l 12/11 2014 5,20
Natrium (Na) 34,0 <= 175 mg/l 12/11 2014 30,0
Nitrat (NO3) 1,70 <= 50,0 mg/l 03/11 2021 1,30
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 16/11 2023 0,003
Oxygen/Iltindhold 11,3 mg/l 03/11 2021 11,2
Sulfat (SO4) 19,0 <= 250 mg/l 21/10 2019 19,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/11 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 03/11 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/11 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 30,0 < 200 antal/ml 16/11 2023 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/10 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 03/11 2021 0,310

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,014 <= 0,050 mg/l 26/06 2014 0,320
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 31/01 2000 16,0
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 31/01 2000 0,290
Hårdhed, total 8,80 grader dH 31/01 2000 8,80
Kalium 5,30 mg/l 31/01 2000 5,00
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 31/01 2000 26,0
Nitrat (NO3) 0,470 <= 50,0 mg/l 31/01 2000 0,310
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 09/09 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,2 mg/l 15/03 2021 11,1
Sulfat (SO4) 17,0 <= 250 mg/l 31/01 2000 17,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 15/03 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,014 <= 0,050 mg/l 31/01 2000 0,013
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 160 < 200 antal/ml 09/09 2021 4,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 31/01 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,310 <= 20,0 µg/l 09/09 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Tingvej 12 , 8930 Randers NØ
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66