Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Lindevej 36 , 8981 Spentrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,120 <= 0,050 mg/l 12/12 2018 0,023
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 12/12 2018 31,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 12/12 2018 0,160
Hårdhed, total 12,0 grader dH 05/10 2017 11,0
Kalium 1,60 <= 10,0 mg/l 05/10 2017 1,40
Natrium (Na) 10,0 <= 175 mg/l 05/10 2017 9,60
Nitrat (NO3) 53,0 <= 50,0 mg/l 12/12 2018 53,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/12 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,00 >= 5,00 mg/l 05/10 2017 8,50
Sulfat (SO4) 31,0 <= 250 mg/l 12/12 2018 31,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/12 2018 0,032
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/12 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 12/12 2018 13,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/12 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 25/09 2002
Oxygen/Iltindhold 9,40 >= 5,00 mg/l 12/12 2018 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/12 2018 0,017
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/12 2018 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,340 <= 20,0 µg/l 12/12 2018 0,950
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/12-2018.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Nitrat (NO3)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Lindevej 36 , 8981 Spentrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66