Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Lindevej 36 , 8981 Spentrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/11 2021 0,009
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 12/12 2018 31,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 12/12 2018 0,160
Hårdhed, total 10,0 grader dH 03/11 2021 11,0
Kalium 1,60 mg/l 05/10 2017 1,40
Natrium (Na) 10,0 <= 175 mg/l 05/10 2017 9,60
Nitrat (NO3) 11,0 <= 50,0 mg/l 03/11 2021 8,50
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 02/02 2023 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,4 mg/l 03/11 2021 9,50
Sulfat (SO4) 31,0 <= 250 mg/l 12/12 2018 31,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/11 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 03/11 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/02 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 02/02 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/12 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 03/11 2021 0,170

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 07/02 2000 < 0,030
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 07/02 2000 25,0
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 07/02 2000 0,120
Hårdhed, total 11,0 grader dH 07/02 2000 10,8
Kalium 1,50 mg/l 07/02 2000 1,40
Natrium (Na) 10,0 <= 175 mg/l 07/02 2000 10,0
Nitrat (NO3) 47,0 <= 50,0 mg/l 07/02 2000 50,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/09 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,70 mg/l 01/10 2019 9,40
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 07/02 2000 28,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 01/10 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 07/02 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 10/09 2021 55,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/02 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,170 <= 20,0 µg/l 10/09 2021 0,300
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/02-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Lindevej 36 , 8981 Spentrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66