Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Toftevejen 5 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 02/06 2023 0,005
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 01/05 2018 28,0
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 01/05 2018 0,240
Hårdhed, total 15,0 grader dH 02/06 2023 15,0
Kalium 1,70 mg/l 01/05 2018 1,90
Natrium (Na) 8,90 <= 175 mg/l 01/05 2018 9,00
Nitrat (NO3) 40,0 <= 50,0 mg/l 02/06 2023 37,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 31/08 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,20 mg/l 02/06 2023 8,10
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 01/05 2018 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 02/06 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/06 2023 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/08 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/08 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 31/08 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 31/08 2023 27,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/05 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 3,10 <= 20,0 µg/l 02/06 2023 2,90

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 09/02 2000 < 0,020
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 09/02 2000 26,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 09/02 2000 0,160
Hårdhed, total 14,8 grader dH 09/02 2000 13,5
Kalium 3,80 mg/l 09/02 2000 3,30
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 09/02 2000 11,0
Nitrat (NO3) 44,0 <= 50,0 mg/l 09/02 2000 43,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/01 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,20 mg/l 15/02 2019 6,90
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 09/02 2000 19,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 15/02 2019 0,015
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/02 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/01 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/01 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/01 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/01 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 09/02 2000 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 3,10 <= 20,0 µg/l 09/09 2021 3,70
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/08-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Toftevejen 5 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66