Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Udbyhøjvej 691 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Per Villadsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 09/11 2021 0,022
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 16/10 2019 33,0
Fluorid (F) 0,290 <= 1,50 mg/l 16/10 2019 0,300
Hårdhed, total 12,0 grader dH 09/11 2021 16,0
Kalium 2,20 mg/l 04/10 2018 2,20
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 04/10 2018 14,0
Nitrat (NO3) 30,0 <= 50,0 mg/l 09/11 2021 30,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 06/09 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,80 mg/l 09/11 2021 3,80
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 16/10 2019 31,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 09/11 2021 0,016
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 09/11 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/09 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 06/09 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/10 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,810 <= 20,0 µg/l 09/11 2021 0,620

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 09/02 2000 < 0,020
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 09/02 2000 28,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 09/02 2000 0,240
Hårdhed, total 13,0 grader dH 09/02 2000 13,2
Kalium 2,20 mg/l 09/02 2000 2,10
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 09/02 2000 15,0
Nitrat (NO3) 27,0 <= 50,0 mg/l 09/02 2000 25,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 09/09 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,6 mg/l 15/02 2019 5,10
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 09/02 2000 31,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 15/02 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/02 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 09/09 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 09/02 2000 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,620 <= 20,0 µg/l 09/09 2021 0,760
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Udbyhøjvej 691 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Per Villadsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66