Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Søndergårdsvej 2 , 8983 Gjerlev J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 18/05 2022 < 0,020
Chlorid (Cl) 120 <= 250 mg/l 18/05 2022 111
Fluorid (F) 0,840 <= 1,50 mg/l 29/05 2018 0,870
Hårdhed, total 12,6 grader dH 18/05 2022 12,5
Kalium 5,40 mg/l 05/10 2017 5,40
Natrium (Na) 90,0 <= 175 mg/l 05/10 2017 85,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 18/05 2022 1,30
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 18/05 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,90 mg/l 18/05 2022 7,80
Sulfat (SO4) 50,0 <= 250 mg/l 29/05 2018 49,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 18/05 2022 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 18/05 2022 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/05 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/05 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 18/05 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 18/05 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 29/05 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/05 2022 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 19/12 2000 < 0,030
Chlorid (Cl) 111 <= 250 mg/l 19/12 2000 113
Fluorid (F) 0,850 <= 1,50 mg/l 19/12 2000 0,810
Hårdhed, total 13,0 grader dH 30/08 2017 12,1
Kalium 5,80 mg/l 08/02 1999 9,00
Natrium (Na) 87,0 <= 175 mg/l 08/02 1999 86,0
Nitrat (NO3) 1,70 <= 50,0 mg/l 19/12 2000 1,70
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 09/02 2021 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 4,20 mg/l 30/08 2017 5,00
Sulfat (SO4) 47,0 <= 250 mg/l 19/12 2000 45,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 30/08 2017 0,022
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 19/12 2000 0,012
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/02 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/02 2021
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/02 2021 12,0
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 17/11 2015 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 09/02 2021 0,230
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/10-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Søndergårdsvej 2 , 8983 Gjerlev J
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66