Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Ærteholmsvej 15 , 8983 Gjerlev J.
Kontaktperson
Poul Pedersen
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,022 <= 0,050 mg/l 31/10 2018 0,017
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 31/10 2018 27,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 31/10 2018 0,360
Hårdhed, total 12,0 grader dH 02/01 2018 12,0
Kalium 1,50 <= 10,0 mg/l 02/01 2018 1,50
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 02/01 2018 10,0
Nitrat (NO3) 8,20 <= 50,0 mg/l 31/10 2018 8,10
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 31/10 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,0 >= 5,00 mg/l 02/01 2018 10,2
Sulfat (SO4) 52,0 <= 250 mg/l 02/01 2018 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 31/10 2018 0,011
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 31/10 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/10 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/10 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 31/10 2018 6,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 31/10 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 12,0 <= 50,0 mg/l 31/03 2017
Oxygen/Iltindhold 9,70 >= 5,00 mg/l 31/10 2018 10,4
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,072 <= 0,200 mg/l 31/10 2018 0,025
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/10 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/10 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 31/10 2018 15,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,70 <= 20,0 µg/l 31/03 2017 5,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/10-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Ærteholmsvej 15 , 8983 Gjerlev J.
Kontaktperson
Poul Pedersen
Telefon
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66