Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Ærteholmsvej 15 , 8983 Gjerlev J.
Kontaktperson
Poul Pedersen
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,019 <= 0,050 mg/l 06/02 2019 0,022
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 06/02 2019 26,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 06/02 2019 0,360
Hårdhed, total 13,0 grader dH 06/02 2019 12,0
Kalium 1,60 <= 10,0 mg/l 06/02 2019 1,50
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 06/02 2019 11,0
Nitrat (NO3) 6,90 <= 50,0 mg/l 06/02 2019 8,20
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 06/02 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,6 >= 5,00 mg/l 06/02 2019 10,0
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 06/02 2019 52,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,016 <= 0,200 mg/l 06/02 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/02 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 14,0 < 200 antal/ml 06/02 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/02 2019 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 12,0 <= 50,0 mg/l 31/03 2017
Oxygen/Iltindhold 10,7 >= 5,00 mg/l 12/03 2019 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 12/03 2019 0,072
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 120 < 200 antal/ml 12/03 2019 5,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,70 <= 20,0 µg/l 31/03 2017 5,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/03-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Ærteholmsvej 15 , 8983 Gjerlev J.
Kontaktperson
Poul Pedersen
Telefon
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66