Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Herredsvejen , 8581 Nimtofte
Kontaktperson
Ulla Hougaard Pedersen
Telefon
20144687
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 27/10 2022 < 0,005
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 01/05 2020 22,0
Fluorid (F) 1,10 <= 1,50 mg/l 01/05 2020 1,10
Hårdhed, total 12,0 grader dH 27/10 2022 11,0
Kalium 6,20 mg/l 17/09 2019 5,80
Natrium (Na) 9,00 <= 175 mg/l 01/05 2020 9,20
Nitrat (NO3) 0,650 <= 50,0 mg/l 27/10 2022 1,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 23/04 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,9 mg/l 27/10 2022 9,60
Sulfat (SO4) 40,0 <= 250 mg/l 01/05 2020 35,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/10 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 27/10 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 23/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 23/04 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/09 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,260 <= 20,0 µg/l 27/10 2022 0,170

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 01/05 2020 0,019
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 01/05 2020 22,0
Fluorid (F) 1,10 <= 1,50 mg/l 01/05 2020 1,20
Hårdhed, total 12,7 grader dH 23/10 2000 12,0
Kalium 1,50 mg/l 23/10 2000 1,40
Natrium (Na) 9,00 <= 175 mg/l 01/05 2020 12,0
Nitrat (NO3) 0,580 <= 50,0 mg/l 01/05 2020 3,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/04 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 0,200 mg/l 27/03 2019 9,40
Sulfat (SO4) 40,0 <= 250 mg/l 01/05 2020 78,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 01/05 2020 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 01/05 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/04 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/04 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/04 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/04 2023 77,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/09 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,50 <= 20,0 µg/l 19/05 2021 0,290
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Herredsvejen , 8581 Nimtofte
Kontaktperson
Ulla Hougaard Pedersen
Telefon
20144687
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66