Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Brunmosevej 20 , 8550 Ryomgård
Kontaktperson
Bjarne Christensen
Telefon
E-mail

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 13/04 2021 0,018
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 30/10 2019 33,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 30/10 2019 0,270
Hårdhed, total 15,0 grader dH 13/04 2021 22,0
Kalium 1,70 mg/l 30/10 2019 1,50
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 30/10 2019 19,0
Nitrat (NO3) 3,00 <= 50,0 mg/l 13/04 2021 2,90
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 02/01 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,60 mg/l 13/04 2021 9,70
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 30/10 2019 27,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,027 <= 0,200 mg/l 13/04 2021 0,012
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 13/04 2021 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 50,0 < 200 antal/ml 02/01 2024 160
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 30/10 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,160 <= 20,0 µg/l 27/10 2021 0,380

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 23/10 2000 < 0,030
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 23/10 2000 30,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 23/10 2000 0,200
Hårdhed, total 13,9 grader dH 23/10 2000 13,9
Kalium 1,60 mg/l 23/10 2000 1,70
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 23/10 2000 17,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 23/10 2000 1,50
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 27/10 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,50 mg/l 21/10 2019 9,30
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 23/10 2000 18,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 21/10 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 23/10 2000 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 27/10 2021 37,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 23/08 2005 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,160 <= 20,0 µg/l 27/10 2021 0,380
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Brunmosevej 20 , 8550 Ryomgård
Kontaktperson
Bjarne Christensen
Telefon
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66