Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Remtenvej 45 , 8581 Nimtofte
Kontaktperson
Jens Jacob Sørensen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,160 <= 0,050 mg/l 03/09 2020 0,006
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 18/07 2019 24,0
Fluorid (F) 0,820 <= 1,50 mg/l 18/07 2019 0,800
Hårdhed, total 14,0 grader dH 03/09 2020 14,0
Kalium 3,80 mg/l 18/07 2019 3,40
Natrium (Na) 8,90 <= 175 mg/l 18/07 2019 8,20
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 03/09 2020 0,520
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 03/09 2020 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 03/09 2020 10,3
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 18/07 2019 14,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,130 <= 0,200 mg/l 03/09 2020 < 0,010
Mangan (Mn) 0,340 <= 0,050 mg/l 03/09 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/09 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/09 2020
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 03/09 2020 15,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 18/07 2019 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/09 2020
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 03/09 2020
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,290 <= 20,0 µg/l 03/09 2020

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/03 2021 0,006
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 18/07 2019 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 18/07 2019 0,092
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 24/03 2021 32,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,091 <= 20,0 µg/l 24/03 2021 0,160
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/03-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Mangan (Mn)
Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Remtenvej 45 , 8581 Nimtofte
Kontaktperson
Jens Jacob Sørensen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66