Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Åmøllevej 11 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Benny Schou Carlsen
Telefon
42 712 712
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 2,00 <= 0,050 mg/l 08/06 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 27/11 2017 17,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 27/11 2017 0,200
Hårdhed, total 982 grader dH 08/06 2023 9,04
Kalium 1,14 mg/l 27/11 2017 1,20
Natrium (Na) 9,23 <= 175 mg/l 27/11 2017 9,18
Nitrat (NO3) 3,00 <= 50,0 mg/l 08/06 2023 < 0,500
Nitrit (NO2) < 1,00 <= 0,100 mg/l 08/06 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 87,0 mg/l 08/06 2023 10,0
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 27/11 2017 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 23,0 <= 0,200 mg/l 08/06 2023 0,022
Mangan (Mn) < 1,00 <= 0,050 mg/l 08/06 2023 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/06 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/06 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/06 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/06 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 18,0 <= 20,0 µg/l 08/06 2023 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 30/05 2001 0,010
Chlorid (Cl) 15,0 <= 250 mg/l 30/05 2001 16,2
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 30/05 2001 0,240
Hårdhed, total 10,0 grader dH 30/05 2001 8,00
Kalium 1,40 mg/l 30/05 2001 1,00
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 30/05 2001 8,80
Nitrat (NO3) 0,260 <= 50,0 mg/l 30/05 2001 0,350
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/05 2018 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 18/09 2017 9,30
Sulfat (SO4) 17,0 <= 250 mg/l 30/05 2001 16,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 18/09 2017 0,038
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 30/05 2001 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/03 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/02 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 30/05 2001 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 30/05 2018 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/02-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Nitrit (NO2)
Jern (Fe)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Åmøllevej 11 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Benny Schou Carlsen
Telefon
42 712 712
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66