Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Skanderborg
Adresse
Langballevej 2A , 8362 Hørnning
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 07/09 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 10/04 2018 36,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 10/04 2018 0,100
Hårdhed, total 16,9 grader dH 07/09 2021 17,0
Kalium 2,10 mg/l 10/04 2018 1,94
Natrium (Na) 14,5 <= 175 mg/l 10/04 2018 13,9
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 07/09 2021 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 07/09 2021 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,1 mg/l 07/09 2021 10,5
Sulfat (SO4) 57,0 <= 250 mg/l 10/04 2018 67,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 07/09 2021 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 07/09 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/09 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/04 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 07/09 2021 0,140

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 18/03 2002 < 0,005
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 18/03 2002 22,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 18/03 2002 0,190
Hårdhed, total 16,0 grader dH 20/11 2001 16,0
Kalium 1,70 mg/l 20/11 2001 2,00
Natrium (Na) 12,5 <= 175 mg/l 20/11 2001 11,9
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 18/03 2002 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 27/01 2003 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 11,3 mg/l 29/03 2017 11,1
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 18/03 2002 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 29/03 2017 0,011
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 18/03 2002 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/10 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/10 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 110 < 200 antal/ml 23/11 2017 270
Kimtal 37 grader 12,0 antal/ml 23/11 2017 5,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,030 <= 20,0 µg/l 29/03 2017 0,050
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/09-2021.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Skanderborg
Adresse
Langballevej 2A , 8362 Hørnning
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66