Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Skanderborg
Adresse
Hårby Bygade 45 , 8660 Skanderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 04/01 2023 < 0,005
Chlorid (Cl) 63,0 <= 250 mg/l 18/10 2018 69,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 18/10 2018 0,220
Hårdhed, total 13,0 grader dH 04/01 2023 14,0
Kalium 1,60 mg/l 18/10 2018 1,40
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 18/10 2018 11,0
Nitrat (NO3) 3,20 <= 50,0 mg/l 04/01 2023 0,890
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/01 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,00 >= 5,00 mg/l 04/01 2023 6,20
Sulfat (SO4) 73,0 <= 250 mg/l 18/10 2018 64,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 04/01 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 04/01 2023 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/01 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/01 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/01 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/01 2023 13,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 18/10 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,360 <= 20,0 µg/l 04/01 2023 0,240

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 27/01 2003 0,005
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 27/01 2003 27,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 27/01 2003 0,200
Hårdhed, total 12,0 grader dH 27/08 2001 12,0
Kalium 1,40 mg/l 27/08 2001 1,10
Natrium (Na) 11,0 <= 175 mg/l 27/08 2001 10,4
Nitrat (NO3) 2,60 <= 50,0 mg/l 27/01 2003 3,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/05 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,60 >= 5,00 mg/l 17/01 2019 5,50
Sulfat (SO4) 65,0 <= 250 mg/l 27/01 2003 68,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 17/01 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,020 <= 0,050 mg/l 27/01 2003 0,030
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/05 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/05 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/05 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 04/05 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 07/05 2014 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,40 <= 20,0 µg/l 29/09 2020 0,240
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Skanderborg
Adresse
Hårby Bygade 45 , 8660 Skanderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66