Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Favrskov
Adresse
Æbleparken 8 , 8382 Hinnerup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 17/12 2021 0,022
Chlorid (Cl) 45,0 <= 250 mg/l 16/01 2018 43,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 16/01 2018 0,230
Hårdhed, total 13,0 grader dH 17/12 2021 16,0
Kalium 2,50 mg/l 05/10 2017 2,60
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 05/10 2017 25,0
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 17/12 2021 0,480
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 17/12 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 6,20 mg/l 17/12 2021 7,90
Sulfat (SO4) 75,0 <= 250 mg/l 05/10 2017 76,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 17/12 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 17/11 2023 0,014
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 59,0 < 200 antal/ml 17/12 2021 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/01 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 µg/l 17/12 2021 0,470

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 03/12 2001 < 0,006
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 03/10 2001 36,4
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 03/10 2001 0,180
Hårdhed, total 15,0 grader dH 03/10 2001 16,0
Kalium 2,20 mg/l 03/10 2001 2,40
Natrium (Na) 26,5 <= 175 mg/l 03/10 2001 25,7
Nitrat (NO3) 0,520 <= 50,0 mg/l 03/12 2001 0,570
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 03/12 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,70 mg/l 17/07 2018 7,50
Sulfat (SO4) 52,0 <= 250 mg/l 03/10 2001 74,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,076 <= 0,200 mg/l 17/07 2018 0,052
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/12 2001 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/11 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 17/11 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/09 2010 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,590 <= 20,0 µg/l 09/05 2018 0,510
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Favrskov
Adresse
Æbleparken 8 , 8382 Hinnerup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66