Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Favrskov
Adresse
Ødum Torv 9 , 8370 Hadsten
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 04/11 2019 < 0,005
Chlorid (Cl) 16,0 <= 250 mg/l 04/11 2019 17,0
Fluorid (F) 0,310 <= 1,50 mg/l 04/11 2019 0,310
Hårdhed, total 9,10 grader dH 04/11 2019 9,60
Kalium 3,90 mg/l 04/11 2019 4,30
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 04/11 2019 30,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 04/11 2019 1,30
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 09/12 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,40 >= 5,00 mg/l 24/02 2020 9,20
Sulfat (SO4) 15,0 <= 250 mg/l 04/11 2019 16,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 24/02 2020 0,011
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 04/11 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/02 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/02 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 24/02 2020 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/11 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 02/10 2019 0,520

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 20/03 2001 0,010
Chlorid (Cl) 81,8 <= 250 mg/l 20/03 2001 69,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 20/03 2001 0,090
Hårdhed, total 18,0 grader dH 22/03 2000 18,0
Kalium 7,90 mg/l 22/03 2000 11,0
Natrium (Na) 35,0 <= 175 mg/l 22/03 2000 37,0
Nitrat (NO3) 6,90 <= 50,0 mg/l 20/03 2001 6,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/02 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,40 >= 5,00 mg/l 24/02 2020 9,20
Sulfat (SO4) 63,0 <= 250 mg/l 20/03 2001 59,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 24/02 2020 0,011
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 20/03 2001 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/02 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/02 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 24/02 2020 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 30/08 2016 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,520 <= 20,0 µg/l 17/09 2018 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/09-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Favrskov
Adresse
Ødum Torv 9 , 8370 Hadsten
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66