Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Glatvedvej 56 , 8444 Balle
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 19/05 2021 0,005
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 23/01 2018 25,0
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 23/01 2018 0,240
Hårdhed, total 11,0 grader dH 19/05 2021 11,0
Kalium 1,60 mg/l 23/01 2018 1,40
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 23/01 2018 11,0
Nitrat (NO3) 0,420 <= 50,0 mg/l 19/05 2021 0,310
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 19/05 2021 0,004
Oxygen/Iltindhold 9,70 >= 5,00 mg/l 19/05 2021 10,4
Sulfat (SO4) 39,0 <= 250 mg/l 23/01 2018 41,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 19/05 2021 0,016
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/05 2021 0,036
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/11 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 29/11 2023 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/01 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 29/10 2013 0,068

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 09/10 2000 0,130
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 09/10 2000 31,0
Fluorid (F) 0,350 <= 1,50 mg/l 09/10 2000 0,400
Hårdhed, total 14,2 grader dH 09/10 2000 14,6
Kalium 9,50 mg/l 09/10 2000 11,0
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 09/10 2000 20,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 09/10 2000 0,830
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 30/01 2002 0,006
Oxygen/Iltindhold 9,20 >= 5,00 mg/l 04/07 2017 9,00
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 09/10 2000 53,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,042 <= 0,200 mg/l 04/07 2017 0,056
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/10 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 30/12 2021 21,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/12 2010 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 29/10 2013 0,068
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/11-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Glatvedvej 56 , 8444 Balle
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66