Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Toftevej 18 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 06/01 2022 0,010
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 21/04 2017 20,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 21/04 2017 0,290
Hårdhed, total 11,0 grader dH 06/01 2022 11,0
Kalium 1,80 mg/l 21/04 2017 1,90
Natrium (Na) 9,80 <= 175 mg/l 21/04 2017 14,0
Nitrat (NO3) 0,650 <= 50,0 mg/l 06/01 2022 0,800
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 15/01 2024 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,90 >= 5,00 mg/l 06/01 2022 10,5
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 21/04 2017 13,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 06/01 2022 0,012
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/01 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/01 2024 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 15/01 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/04 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,420 <= 20,0 µg/l 02/11 2016 0,400

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 25/09 2001 < 0,006
Chlorid (Cl) 21,2 <= 250 mg/l 16/07 2001 27,9
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 16/07 2001 0,160
Hårdhed, total 13,0 grader dH 16/07 2001 15,0
Kalium 1,80 mg/l 16/07 2001 3,10
Natrium (Na) 11,8 <= 175 mg/l 16/07 2001 14,8
Nitrat (NO3) < 0,001 <= 50,0 mg/l 25/09 2001 0,550
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 25/09 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,40 >= 5,00 mg/l 14/11 2017 8,30
Sulfat (SO4) 24,0 <= 250 mg/l 16/07 2001 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,047 <= 0,200 mg/l 14/11 2017 0,110
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 25/09 2001 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/01 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/01 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/01 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 06/01 2022 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 25/09 2001 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,420 <= 20,0 µg/l 02/11 2016 0,400
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Norddjurs
Adresse
Toftevej 18 , 8500 Grenaa
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66